iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 32680|回覆: 1388

[工商服務] ◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知

[複製鏈接]

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-23 17:32:43 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知0523& S- _4 I. g) t5 U) f+ h' ?4 `
1 q! U) U5 I( P, y9 z/ C- j4 }
有機茄子
7 g3 @: ~& f3 Z8 \& u  N) Y有機甜玉米7 S& M( J8 }9 i" r. @) p$ H
有機四季豆
5 E9 u  d( @5 |1 A有機長豆  {- G; P" [* j$ j" A1 N; `
有機絲瓜* d0 F6 N4 J$ W2 W( _8 }
有機白蘿蔔1 u# P, |: W0 c% t
有機檸檬  p) _5 c5 C: R5 o9 i
有機紐西蘭富士蘋果(4入)* G( q. {) q$ |; D1 H7 _$ [6 V8 B' v
有機高麗菜
/ U* m9 V3 X/ C有機青江菜5 t; v2 l7 b- U7 j
有機小白菜
1 F( Q) ~: C, R有機紅莧菜
' `0 Z, X+ v+ z" s% I" M+ h9 s! R有機空心菜% r7 X# b# h) G4 B
有機小芥菜
  j$ ]( N" w$ m有機地瓜葉: G  C& e7 {3 o
5 X7 v& n1 [3 @7 [$ f# c& A& F2 v) {
~有機蔬果數量有限喔~* v% \  z+ o- F( w  T9 A! H

! a0 K3 |, X5 I, N# K7 S- j地址:新北市樹林區大雅路293號1樓5 j& D9 l4 o1 ?
電話:02-26688027

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-24 10:06:27 |顯示全部樓層
本文章最後由 yuanho 於 2017-5-24 10:08 編輯 * c" j/ j) K# ^- L8 q" q: }

$ B& Y4 d. X9 I◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/24
5 T. C2 O" ^6 e' E3 h* `$ A
# U7 ?0 [0 _/ a8 n+ |, F有機芭樂
- k9 p% D( [' ]: p, d3 t. C) R有機結頭菜
( A6 a2 P' Z, V" m有機紅蘿蔔
- V2 m# P: w: d1 F# R& y/ u有機毛豆
' t1 A3 L$ K: i3 ~! V$ c有機玉米筍' o7 p6 s/ b% P3 e" ~
有機朝天椒/ r, B8 X  ^& Q5 `9 |; L& l
有機小黃瓜2 X6 i6 D+ u2 L: i" }% o; ^
有機黃地瓜
4 f1 d+ a* e1 |4 T& x有機馬鈴薯
# |* H' t! y' i& ]. F% J0 x有機洋蔥
9 d1 Y; m& R/ F2 R/ J9 d5 T* X有機鳳梨
" E; v# A0 e; e) Y% ?6 K有機皇宮菜3 x1 E/ u7 `. @% x
有機奶油白菜
2 X" I7 K- `$ k8 W$ R% N" L有機芥藍菜$ C  s+ X7 i: Q: ?, L
有機龍鬚菜
9 r- ~8 L, ]/ |. }& a& g有機地瓜葉
0 @7 x. A+ @, T# L有機空心菜4 w4 o. u+ |$ N0 r
有機金剛杏鮑菇A級
% e; @6 O* k3 m! f, J有機秀珍菇2 ?% v) o7 e$ N- f4 m  v' l
有機豹紋黑蠔菇
7 k2 E9 }4 S0 n9 j有機鮮採木耳(黑木耳)
, h" G1 w# T6 V4 |& e
8 s: c. a7 `* m% w( h6 x/ g( U  r" j~有機蔬果數量有限喔~3 Y& H; v2 |, }; ^( y0 |
8 a" b5 ?, E& \# F
店名:緣和健康生活坊$ E4 L4 E) _  r4 z; K
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓) Y  |( t+ U0 h% M2 f
電話:02-26688027/ M8 r6 T; w2 u* m
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-26 14:06:08 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/26
: g; d  O! ]3 J3 m; o
3 E4 p/ C4 O- Y" u2 M% W$ A! Q6 N. v有機玉米筍
- h; V. t9 o/ K有機牛蕃茄
! M- l/ p7 B# S( J- |) O7 O' |有機馬鈴薯! y6 F  ?/ W! b* H
有機牛蒡5 z( @- t2 ?5 l: g4 _* Q
有機地瓜葉
$ Y$ [# p) m/ C1 o- \1 |有機廣東菜, D; {- z6 |5 t( S, g
有機紅莧菜
2 V! o0 w& d+ R7 e有機福山萵苣% x8 S- t2 Y1 N1 h: ~- z
有機韭菜
" ?6 n6 M, H4 P; e* b有機山苦瓜9 B6 o' M7 O$ c' c, X
有機紅蘿蔔3 _4 f5 s) a: @! \. P
有機空心菜
- Y* b& ~8 p' X0 o$ h  M3 C1 v5 l有機龍鬚菜  y& r5 P* R1 P7 u
有機芥藍菜
: n* E* |9 c& a有機龍鬚菜+ v: W% ?; j! d# H

$ r) Q9 W2 O; k6 ~: s5 k8 b* [~有機蔬果數量有限喔~. S! C6 A+ z7 E/ D" q

! i% l1 ?0 J' J+ `) V) n- [店名:緣和健康生活坊
/ V* F$ v# Y3 N, a' _$ ^地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
, c9 T) l) T, V; t7 ]5 E; U' G電話:02-26688027
! ]' W9 W& L# s  y' @8 @* M8 Y' B. K% L有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-27 12:14:26 |顯示全部樓層
本文章最後由 yuanho 於 2017-5-27 12:42 編輯 + M: a* R$ W+ p* T

8 d# T0 g% I+ R; w: {◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/27; U5 O3 F  r+ F: _; m+ D
' p0 ~. c. }' y! \
有機茄子8 s, W1 j8 @9 S" b- g) E
有機甜玉米
- G/ l. s4 B1 r6 a+ `5 r( Z& R. D% x有機四季豆
- g$ Z9 r6 V- B* F有機長豆* L: z3 }; Z. \0 Y. b  d
有機瓠瓜1 f4 d3 `3 m* e7 |  ^
有機筊白筍9 O0 P2 Z3 c0 B- ~+ W
有機紅蘿蔔
; Q% W" ]: W+ @, r! t+ T2 v有機高冷白蘿蔔3 ?; X. i3 R+ W$ v
有機紐西蘭富士蘋果(4入)
" v+ o& d5 o9 j; U% P  k有機高冷高麗菜
8 u/ N$ w1 h- N4 v, L! W有機苜蓿芽
+ J. [9 l+ W: _0 Z4 l  c有機青江菜$ g: a" C. K$ |, m0 u
有機小白菜+ I) F! f8 {: N5 d: J% Z6 t3 U: J' X
有機紅莧菜
9 f: K- T$ k5 e6 @: N有機空心菜& g1 a8 v  ?8 ~
有機京都水菜
- l0 z) P2 G& R" C有機絲瓜
0 e. Y' q, w, I) b+ q& E有機黑珍珠苦瓜
1 i* A1 s. L" p) I5 u( h3 D5 a, M有機鮮香菇
3 A9 P5 M( ~6 x5 {! S* d/ h有機小松菜
* m6 h1 ]; E- W1 j+ L0 V- \9 _% D( [' {9 H2 W( q' R( F3 t4 ?- k
~有機蔬果數量有限喔~
! m& W- A$ u) c. O/ T
# C& J. p+ @& O0 t店名:緣和健康生活坊
7 S/ F7 V  A2 |' ^& \  N" C7 o, H地址:新北市樹林區大雅路293號1樓) |  i5 b: J. E
電話:02-266880273 J, c3 I5 G6 n* G
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-29 14:01:00 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/29
6 F" x) ~2 V" z6 p) G' _4 b人道飼養放牧雞蛋(十入)/ J; `* s# W( b
有機芭樂8 p5 Z9 p* O$ E- {( ^
有機結頭菜
- _& V+ @. g/ T' W- ]- k有機紅蘿蔔3 u8 A4 S) q3 {0 V9 V0 f
有機冬瓜(吉樂)$ ~1 j. l( s  v
有機玉米筍
4 l5 K6 ?9 z+ k有機菜豆2 u" k9 C! P/ ?& A4 E
有機四季豆
' b3 r8 `2 V( i有機黃地瓜' J  X1 u8 ?' E
有機馬鈴薯% ~/ R* r, C: c* x
有機洋蔥
: x( X: O2 L: ?" h有機絲瓜
1 ]+ [. _+ i- X5 W有機南瓜
4 e7 P! w7 V+ b9 ~8 s3 ?# b有機鳳梨
4 V. j( D  e) ]( [2 ]有機甜玉米7 Z: s& t  N) C$ u: [  B2 c
有機西洋芹" o5 o& M1 q( U- J2 q
有機紫高麗菜
$ k" J( E6 q, b3 ^- x3 a有機蒜頭
0 S4 d8 p8 u7 Q% a$ n3 i+ ~有機山藥(人蔘)* F0 B$ Z% j/ e7 U# e3 c% h1 p# a& k
有機廣島白菜
7 B1 B: }0 m5 H$ O$ _( n有機地瓜葉
" b7 R; a5 B8 c) [有機廣東菜, y# w9 N, j* s, k6 e6 @# t
有機紅莧菜3 f2 X5 e; [& a0 b: N
有機奶油白菜
3 f& ?# V; k0 ~0 m1 }有機紅鳳菜/ B* @; j+ q  I$ t9 H0 x" l
~有機蔬果數量有限喔~: f" K$ A; e1 a) }  k

$ _1 o0 J8 Y7 s$ D; N店名:緣和健康生活坊
8 ^1 c. h3 O5 R( Y' n. r8 ^ 地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
" H8 B' t; E& m8 p+ U8 q7 w 電話:02-26688027& k0 C5 S4 U6 \8 j- c1 S& a$ I/ w
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-5-31 12:08:09 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/31
% F8 y7 p' K- G4 |  M- n1 i& z' R& b8 e- x* y
人道飼養放牧雞蛋(十入)
  f; J2 r; Y  ^有機紅蘿蔔
, D) k: {7 R) z! T有機黃地瓜) h+ H6 b* `7 W/ a8 k
有機馬鈴薯5 ^  b1 ~& ]8 v
有機牛番茄' ]) m! u4 Z  Y% C7 U: i) ^! J
有機鳳梨
; r( y0 b/ X/ ~" r! F有機甜玉米
5 J1 t8 Q2 m0 _0 W3 g# L7 m有機蒜頭200g
3 [  Q5 @, T: x, F( R8 {0 p有機白莧菜" ?9 u* |6 O0 L" `% s
有機地瓜葉- H* F4 S4 [7 b5 |* A/ [6 t
有機皇宮菜
* r% b+ w8 L) P, h, ^有機廣東菜
+ L) ~! e# @# n9 r* Y7 `有機本島萵苣" e+ l/ ~* w( g* F  X/ B( E; h
有機奶油白菜
/ k. W, @2 p: B2 t( o6 m有機金針菇
0 J+ z5 E7 w0 t/ [2 u8 X5 ^, A有機金針菇(完株)! I, A/ C+ M, C; ~/ k
有機金剛杏鮑菇A級, b; o2 @1 `/ [
有機秀珍菇
2 O8 a, A- E2 f5 G8 V% I有機豹紋黑蠔菇
# b% W8 L$ Q2 U6 e5 R有機鴻喜雪白菇/ k, q1 M# {% m' z, ^% ]
有機鮮採木耳(黑木耳)5 e  F( q5 j3 T' c
有機茉香白玉銀耳7 m& K7 h3 t+ G) `8 z, ~5 a
有機五鮮菇5 n1 {. B' r4 x8 b
有機白精靈菇
) ]; Q$ Y0 Y9 r! }
7 G4 @1 J* b4 H+ W4 ~9 b& N2 m; r( g ~有機蔬果數量有限喔~
) _( w! N+ J: u1 E* Y9 p. k& `2 y4 f. l( e# |
店名:緣和健康生活坊
: e6 W1 i! b$ r& _$ o; Z 地址:新北市樹林區大雅路293號1樓: \/ J. ]/ _+ u8 {3 [& ?  G9 h
電話:02-266880276 W; i4 }8 y- z
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-6-1 13:08:30 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/11 w8 E- \1 h9 r# W9 S) v

+ K' b1 m! q( R) ~7 z5 B$ W8 m有機茄子4 V- H4 d2 m% r; M: |* C
有機黑珍珠苦瓜# F7 Y/ B% G; u* f
有機四季豆* U: g2 g! v4 \; I2 Q0 {* g
有機長豆+ D$ @7 T0 F: A2 g
有機高冷白蘿蔔
' V1 E& T$ Q8 z9 e: I有機高冷高麗菜
) s; S$ ]2 o) x0 Q3 [有機紐西蘭富士蘋果(4入)
1 Z& l9 b4 i$ |6 z1 F有機鮑魚菇' q( N  V4 K& c6 `
有機青花椰芽% |4 O8 `2 a: D
有機青江菜1 ?6 R1 ^) j3 C) A. ~, \/ v0 O
有機小白菜
# j' z6 _9 `/ l. [- ~有機空心菜
6 H- Q" I$ D* u* B/ _有機芥藍菜
6 z1 \$ o+ s0 Y# ^! m* a8 R有機地瓜葉
5 H, o. z  |  S7 n有機奶油白菜
' i+ F4 ]6 _! R+ M0 }* I! ~0 ?
( u; a" t# E  U, O ~有機蔬果數量有限喔~* T% l+ I- S  n+ t+ {+ N5 \, A. t
. B$ G; t9 q% W  F1 I8 u! F2 |
店名:緣和健康生活坊: [8 m5 M% x7 Y* N! o% E+ t
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
: q: G( x$ H" E$ F3 B' M& x 電話:02-26688027$ t$ z% l. b, Q  p
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-6-2 12:13:48 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/2" C8 d2 ]8 S9 u
1 W4 e, Q# G( e  F8 Q
有機紅蘿蔔" ]' c2 w6 y+ s* L2 Q& A* C$ I; x
有機玉米筍
- T: }. @, l' j  Y* O% i8 `2 h有機大黃瓜
7 L9 T4 ^& x3 ~) g3 ^8 t3 O3 N有機洋蔥1 ^8 L: V: O1 n2 S( A6 b
有機牛番茄
( n3 ]0 _2 ], `4 f6 l4 [# i有機四季豆  p( S. y( q  [0 Y
有機西洋芹: H0 O! g2 ^# H& Z  ^
有機牛蒡
# c8 d4 h" ^. [1 j9 z, c: g- ^; u2 }有機苦瓜
( e3 w0 q( X* O% u有機山苦瓜8 s# z2 k$ y  X
有機百香果
' R  g  e1 S3 L有機美濃瓜/ k5 A8 Q/ z8 A" _- P& [
有機山藥(人蔘)
- d4 V2 W4 I+ n, F有機蘆筍2 ~) k2 \4 E( i. F
有機芒果(金煌)
3 d$ M) a* B7 k4 n4 _有機地瓜葉
; [0 y& X/ x  `有機廣東菜) V2 v, n7 u4 t
有機皇宮菜
# d. C  g7 `: ?* a. f" ~' H8 B2 l有機奶油白菜( Z: G8 ?0 \+ I: r, l$ I) ~; Y0 ]8 K
有機韭菜
  u  l6 a3 A9 Y# F  j) S有機芥藍菜
' b1 K7 L, {; x有機龍鬚菜4 l- D6 j8 |2 r( E( T( L) C
有機紅鳳菜  [9 c! D9 A, R: S3 |
有機杏鮑菇A(1kg)' r5 [( @4 [& T3 R. n  g

. w- r7 c/ C+ V ~有機蔬果數量有限喔~
2 O+ d: t  s7 q, n( }8 @
3 M; S+ K! m5 Q1 ~7 Z店名:緣和健康生活坊0 j# z7 C1 y5 p7 W8 v+ @
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓& m0 F. Z7 J% b
電話:02-266880276 I. U' a$ a+ ]% v# l* c3 N5 @
有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-6-3 11:06:44 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/38 A& |! N. h# Z% o
8 F" h0 V/ D8 ^( E* |8 N
友善人道飼養放牧雞蛋(十入)7 \5 p' `* R! A' W/ G
友善人道飼養放牧雞蛋(六入)! |6 k; _  M; k& F: X7 X$ `* t6 @% L
有機芭樂7 ]+ k+ F# j% ]" ^5 b1 g
有機紅蘿蔔
3 c' d" @$ r  q$ c% d& {6 U有機玉米筍- W' D8 M4 _# `
有機絲瓜
' Y( x( H* z/ M+ g有機黃地瓜
. W% u  P  E1 C8 l+ F# @有機鳳梨
1 [1 @5 t4 h- H& P3 K3 j有機青椒; V- K7 v: B& I# \4 c/ O- k0 b+ E
有機水果玉米
+ `- E0 @5 J! z+ z" ?有機地瓜葉
+ X  [# {& v9 V9 e有機紅莧菜$ _! O* V9 N, ^0 @! p
有機奶油白菜
5 e$ R$ H1 v- w2 H+ S/ W有機九層塔/ G: D. u+ X. w8 A
有機青江菜
, L! k0 |6 f$ k+ l有機芥藍菜3 D( B4 P  ]- C/ p  l" m
有機紅鳳菜
$ F/ t: @0 L! p+ H9 E1 f有機白莧菜& A  u; r1 Q" r- o8 z! U9 O% P* F
有機鮮採木耳(黑木耳)- }' d3 ~/ j3 O2 `0 m4 t' d
有機茉香白玉銀耳. q' Y- C5 A! t
有機杏鮑菇A(1kg)
, f* g/ a) n  k' {有機玉女小番茄300g2 ^0 [9 D$ P6 @; ^9 ~, R
有機秋葵( c$ L) F( k" K* ?- N: g, j3 F
有機美濃瓜
. E1 ~8 w" t* \4 d7 a8 n6 Y) R6 c9 I5 [( s
~有機蔬果數量有限喔~( F4 p/ Z  A! `; n) y

2 t+ }5 Z( Q/ l0 Q0 v( i$ x店名:緣和健康生活坊; h6 X( d* j9 w: V7 p
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓0 u6 R9 _- {5 {* B$ `0 F; e
電話:02-26688027
. B8 t6 n( E$ E4 N6 E& `& G有特定蔬果需求可加line:b1488103

39

主題

2

好友

5018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
層峰
文章
2161
在線時間
259 小時
發表於 2017-6-6 12:22:39 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/6% {. O- Y6 O* q+ Q" @; y
/ Y8 z9 o( |' N9 A% b) [
有機茄子. c8 F5 C* M& h4 r3 J3 l
有機長豆( Y/ L2 |. I" e" a- m
有機紐西蘭富士蘋果(4入)
1 S" y1 K7 Z! Y; B7 }/ t* D( }有機鮮香菇
. q2 X: G- E, c& g0 T: ]- }有機高冷高麗菜
( ^7 g% m4 |: p; `' d1 z有機高冷包心白菜1 t  s5 T9 p* n. k9 b' T- Z3 b
有機青江菜8 N8 t& [0 k( S3 q* ~% G* D
有機小白菜
4 E5 `. ~/ `4 k有機空心菜
6 x4 t: f9 [. ]有機芥藍菜
+ R/ ?& Z2 P% q) H: C+ X1 O/ O& \! i6 F7 n
~有機蔬果數量有限喔~
8 y+ |8 H9 j$ F1 g8 D
% D: z4 @( {" ~2 X; D1 J# ]店名:緣和健康生活坊4 H' y( s6 g  h2 l7 U
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓) A5 d; o: z+ b4 m) L: @9 \( X3 z8 c
電話:02-26688027) B6 R( h# T2 e% n3 X
有特定蔬果需求可加line:b1488103
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部