iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 9783|回覆: 701

[工商服務] ◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知

[複製鏈接]

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-23 17:32:43 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知0523! P+ j2 ~9 h. Y0 p' n
% |; ~. P( M4 i
有機茄子
1 _% e3 @$ s9 Z有機甜玉米* U$ r# T8 m# G  K1 a1 Y
有機四季豆
- O1 K1 u. u" J有機長豆
0 B* P3 N5 N* e( m有機絲瓜$ `2 m& h% H* G3 T
有機白蘿蔔
! `& X% a; D; ?. z+ T有機檸檬) X6 T0 j% i% q- ]
有機紐西蘭富士蘋果(4入). b- z( Y; o( A- P3 |. D1 d# `
有機高麗菜
8 Z7 Y, h9 m5 r+ i3 a; g# Q4 I有機青江菜
7 d: q3 P* L# C- G$ q有機小白菜8 p4 t2 @+ L" _" w+ s
有機紅莧菜# w& e7 I- h6 y* k
有機空心菜
( z0 y' v8 |( N$ o( Z8 J. P. _8 S有機小芥菜
2 v' ^5 r* F0 P7 I6 i有機地瓜葉$ Y2 |/ r& g# i

( B. H/ w$ u9 ]  C~有機蔬果數量有限喔~2 h/ a/ R' ?7 f, {+ `4 a$ t+ c2 e
; J6 N# P3 J8 f7 Z% X0 F
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓9 n' j* ?4 x7 H+ j: p
電話:02-26688027

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-24 10:06:27 |顯示全部樓層
本文章最後由 yuanho 於 2017-5-24 10:08 編輯 4 {3 O' A7 P/ S9 k' u: S
. p0 E: L' z( L& K) W  B* C
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/24
* Q) n4 b: w6 [& y, _' o, a
7 Y, i( T) U! k8 K' f有機芭樂
, ^! c, O! m# k2 Z) h2 T有機結頭菜
3 I2 T- c3 j3 g# z  Z5 B有機紅蘿蔔
' M% }6 `+ F2 {有機毛豆' I8 P- M( j- z, _7 ~" S( ?2 ]
有機玉米筍
" }. [: f4 |% o( x6 G3 h9 r有機朝天椒
) [. X- x# t7 Z. N, d+ f有機小黃瓜
) Q& q/ G! \- r6 Q5 ?有機黃地瓜
$ q  Q$ h6 X4 E* f有機馬鈴薯
; \' y3 x! J* I, W' q4 p7 t有機洋蔥" u. x& N# W5 r* D/ x) A, p( B  M
有機鳳梨
3 c/ {, K' Z: ?5 r4 |有機皇宮菜
; Y& b& g* m0 d% z有機奶油白菜
3 O/ ~% x4 A6 }! _1 G有機芥藍菜
3 d2 b: V& ?4 R  [! k0 K) D, X( J有機龍鬚菜
5 Y8 A& D) g9 d! n; b  F有機地瓜葉7 `" |1 ?* i) z
有機空心菜
' g6 U8 g5 ?6 {  T% A5 A- j有機金剛杏鮑菇A級1 i" ]5 N( l" I
有機秀珍菇
4 i* E! l" _+ P) g+ Q, `8 ]: m有機豹紋黑蠔菇7 e* ?' F2 M% ^1 s* }2 ^9 D- Y
有機鮮採木耳(黑木耳), R' I  r2 y$ ^3 n$ O4 g$ A1 S
4 Y0 Z7 _: N6 o# p
~有機蔬果數量有限喔~& ]- l1 c$ g' j' K1 S; ~: i

8 `! N( a( Z" E$ g店名:緣和健康生活坊7 \( S. i6 T. j5 l
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
7 V4 [. H( E5 b1 u) p( p5 j電話:02-26688027
5 e3 b# s+ t) ?6 F* h0 {) a9 z有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-26 14:06:08 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/26
6 i' ~. O9 B8 H# C5 z, O5 [$ ]! }: C  @
有機玉米筍5 c( ~/ E* y9 S+ {9 H) Q
有機牛蕃茄
5 v( ^6 ^" e1 A有機馬鈴薯( l9 l  G+ M0 ?6 H. Y( c
有機牛蒡8 _/ {2 i0 {$ R" l! m
有機地瓜葉
) ?2 H" r2 t9 m* k; f- K2 d有機廣東菜* s/ [8 {2 M8 _) u0 |8 W" u
有機紅莧菜
2 o1 _0 S6 e5 N' X9 p/ N1 I5 k有機福山萵苣
8 W: Z) |) z0 a" t5 g: [7 J4 e有機韭菜* [: n3 A# G8 b0 ^, O, c* ?# H
有機山苦瓜
% o5 Y, i( b6 j+ t" I" _2 P' o5 W, n有機紅蘿蔔
  F0 [0 A( a5 B有機空心菜
3 W" {, n9 Q+ b; N3 q有機龍鬚菜) ?! _6 Z1 P" M3 t
有機芥藍菜
" Z. P  x" F8 B, v) ?: v+ t有機龍鬚菜* _; g) s( Y' s

+ P- R7 _' `$ f5 D5 Z~有機蔬果數量有限喔~
. {4 v/ s8 Q$ Q, z1 Z! p3 |5 N  C' w# A
店名:緣和健康生活坊
) T' f2 d3 P  w* a% _, l/ O5 `* K. ^地址:新北市樹林區大雅路293號1樓7 X( }4 @- H: D* M: z" G) H
電話:02-26688027
. p* U& M) j. R8 p) b9 H& b; _! B有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-27 12:14:26 |顯示全部樓層
本文章最後由 yuanho 於 2017-5-27 12:42 編輯
# c* U2 h/ i, y9 o4 _- ~& H6 V# [1 t$ M/ L
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/27
$ i) S" i* z5 a
# A& b* m2 R$ C& i有機茄子5 W$ b  b9 h( |/ J) \
有機甜玉米
9 T; |! x1 i' y  ?3 Q' H- I有機四季豆
1 ~$ F3 K+ a/ O/ A: V7 Q有機長豆
& R9 I2 R/ r% q, v; B; I9 G/ q- v有機瓠瓜$ ?5 a0 D3 C. ?* R
有機筊白筍
! p9 k/ |. ~/ A/ X+ R有機紅蘿蔔
1 M$ [" f! i0 S有機高冷白蘿蔔
5 v! X. x/ S+ |. R有機紐西蘭富士蘋果(4入)# [1 e, y6 m6 D+ [1 L/ s
有機高冷高麗菜! _% U7 Y# R' d0 a5 n6 L0 J  ~! ]
有機苜蓿芽
5 b# b1 k$ ], k! V, C. @有機青江菜
: t% f* J' z% R9 x+ o有機小白菜
4 m( N+ d5 {# ~- o- D( W# X有機紅莧菜
7 G3 @! C- U( P) O0 Y& c" O% `" w2 \有機空心菜
2 b( m6 E/ D/ ]) O: `; E6 @) N有機京都水菜
4 @4 I2 @+ A3 _3 K' u: o有機絲瓜
2 N  r: c2 J6 d% J! c1 N2 C3 f' a有機黑珍珠苦瓜
9 I1 I( @. v2 Q: t8 }有機鮮香菇( P! J6 I( p1 M8 t# L- @4 O
有機小松菜$ f$ G6 H. _# _0 H+ O. Z

& |0 ?' A: Z: |7 S+ Y~有機蔬果數量有限喔~% M8 |6 t; d* ~; d% u/ a: |

% H+ Z7 `* x% d: }. {8 Q: i店名:緣和健康生活坊2 A& s; v7 {" D/ C( k
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
' C% u' Z( Y  j: A8 I& T/ P% X電話:02-26688027
( @3 I% N* }& a! @& g5 i+ `! d有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-29 14:01:00 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/29
: S/ H/ w5 y% b, C. I人道飼養放牧雞蛋(十入)- r% X7 J% V1 O, e8 k* G
有機芭樂
, I/ T5 D' y  Y+ |; q/ g5 e0 z有機結頭菜4 O4 X- y& J- c+ L
有機紅蘿蔔8 e, g, [: m  m
有機冬瓜(吉樂)
% e4 M. q* j  |4 C, P有機玉米筍
/ Z( m/ r4 H0 c- _, k: e有機菜豆( [; f2 d8 i8 @& }" D
有機四季豆6 q8 o5 K# }: d+ O3 n+ f
有機黃地瓜$ i. n+ F2 P2 \* b4 ^0 ~
有機馬鈴薯6 E' F- \2 P3 `) ?9 [% F( k& L
有機洋蔥
* i2 \& @# o! m8 B2 u. i2 k有機絲瓜! K6 X, k7 J* a/ G
有機南瓜
3 X# y% A* m' G9 b有機鳳梨
! t9 z' g7 w- N+ k4 N有機甜玉米
* E6 j5 V9 i" P有機西洋芹
. g  ~/ C1 G; Z$ \0 t有機紫高麗菜. y! o' @; D, R3 T3 g3 h# ?
有機蒜頭2 U; X: v& m+ a- ?
有機山藥(人蔘)) |+ A9 h; U  w. _* ~" B
有機廣島白菜9 d* i  z: t$ }" v+ K! ^. i
有機地瓜葉
  w) I! e/ @- K5 c有機廣東菜
* I7 c. D8 ^' }5 k( j( r; F有機紅莧菜7 r6 h' ]. s3 M4 q: h7 r
有機奶油白菜
% M# C- N" s  H5 w$ g4 w& @有機紅鳳菜" @' p6 f7 y2 X1 G
~有機蔬果數量有限喔~
# X+ B* n% |1 p9 l6 V# E0 ^; K$ S4 i9 s$ o$ z; E
店名:緣和健康生活坊2 Z! @) Q) p2 W5 P6 w" L
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓5 w' T# c( O# j
電話:02-26688027
, k0 Y4 ^$ V" z" u( j: p  a有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-5-31 12:08:09 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/5/31
  O+ `1 r. I7 a/ \1 }, `7 h: a# E* C  ]6 R: Z! K% T& |/ L
人道飼養放牧雞蛋(十入)
8 @6 Z* @* A  g& G% P% R有機紅蘿蔔, ^1 S  \) H0 Z# {, {; ~1 G, a! q
有機黃地瓜
5 B1 {; r7 {1 Y% ^* p( G有機馬鈴薯
. C4 f) A* g4 A, B8 G8 e有機牛番茄
# K! W: Q/ C  ]  o/ {% g有機鳳梨
& W$ ]4 G- D" {5 u有機甜玉米
1 u' t$ y6 R' I6 q: K- O# d& c有機蒜頭200g
* O. V# z) T7 o1 O3 C9 G3 H; {& R: F有機白莧菜8 }3 F9 q! e; D; x' I% I, }
有機地瓜葉
& j5 T: e0 s* q  |) M1 S有機皇宮菜5 D& a6 j/ ~( j4 V+ I( [
有機廣東菜
# E5 [# R8 ?/ n& R有機本島萵苣6 Y8 _) }4 f) V5 b( Y# A
有機奶油白菜
) r+ m7 S) k+ o) v7 t( G# {' g: ?有機金針菇
% D$ o; V; a5 U: \0 F% ]1 b有機金針菇(完株)$ T5 x' D% W' B: `% i: W
有機金剛杏鮑菇A級
8 x0 f$ {& O2 b  N有機秀珍菇( _* O0 |! K( X" g6 J4 [1 @
有機豹紋黑蠔菇1 H' v4 h) J* s8 z5 z# E+ O
有機鴻喜雪白菇
6 K. x+ U1 r! o: V2 ]有機鮮採木耳(黑木耳)& Q; f1 @1 F& v: `) W
有機茉香白玉銀耳
* l. U5 n' Y9 v! z% s; E  E有機五鮮菇- r# h, [: v( r/ r# R; C
有機白精靈菇; ^8 }* B( \! W

: F1 B4 g3 |/ C6 Q) [. E+ [ ~有機蔬果數量有限喔~
9 h- M8 w3 R0 U/ ?5 s- m5 X2 k
; |' S8 D6 u$ E4 ^. V店名:緣和健康生活坊" B% @" M8 c) w  T% g( ]
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓+ m  V* c5 ~+ X" x6 V
電話:02-26688027
# S' U& h/ c' E: i! B0 u. K有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-6-1 13:08:30 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/13 n/ W* \* b% G( T4 \
9 ]! R( f% j5 B# I& r; t  \
有機茄子
" A: W( D& b1 }- Q" K: `5 R1 l3 ^有機黑珍珠苦瓜. u) Q) V% L$ C! b0 ]+ n
有機四季豆' C9 n' S) b9 c8 S7 k5 I$ H' i
有機長豆
+ F( m  s3 @+ o+ X( S0 [有機高冷白蘿蔔
( w- R2 d* B9 X2 M3 z有機高冷高麗菜
& |6 z1 P$ c& q$ i有機紐西蘭富士蘋果(4入)6 b- _0 i& M, @) I# [
有機鮑魚菇  K0 y! X% O0 x6 k! S6 Y
有機青花椰芽
: t7 N6 z  L: y0 [- b6 Z4 p有機青江菜" S- n! w* T0 ^- v1 m- X8 v, |
有機小白菜
$ t0 u+ q* S8 l) r) ]# s* T有機空心菜. F# w( y( B& Q7 Z0 @, M# H: k$ z
有機芥藍菜
! J+ A2 X1 g+ {' B1 j有機地瓜葉: g: f5 Y  l) Q; u) V
有機奶油白菜; h# ?& l4 h3 B) y3 k+ K2 G5 l+ f6 j

# _* B# j% @: K ~有機蔬果數量有限喔~& e7 E! V9 T4 y+ k( ?9 R

$ a8 d! f$ D0 i& w$ w店名:緣和健康生活坊9 X  x0 T% V  Z, Y( Z) b
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
' y# r5 F" U+ E 電話:02-266880274 E5 N# [1 U' m( Z
有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-6-2 12:13:48 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/2
5 E- {% p  r6 B4 m9 `% b
3 v* i5 S0 k9 F7 {- X4 z. g" U$ F有機紅蘿蔔/ q: }3 T$ C' Z0 }) H7 g3 A/ u
有機玉米筍
1 ]$ ~& q5 O$ G有機大黃瓜. N& ~8 B) V8 ^8 P; c) L
有機洋蔥& f8 p) F9 G1 u* p- V
有機牛番茄$ p% d5 g9 A+ d6 T6 l2 o7 `
有機四季豆" H9 N- R& u6 x' ]+ O; {
有機西洋芹
) |3 X7 M' D9 t& M; N2 h有機牛蒡
# n0 G* d7 Q0 p8 x有機苦瓜1 o$ q! \( G8 y! g# l
有機山苦瓜- a& X4 O6 z. b: A
有機百香果+ D: B+ P* a5 ^5 ~5 S4 X& c( Y1 f
有機美濃瓜
& Y& ^9 J# m% N) b有機山藥(人蔘)& S/ X& c+ t" m8 B6 L/ Q: J
有機蘆筍
. _3 k/ C4 I, D1 M& a有機芒果(金煌)1 I$ m  w$ L5 y# y0 }3 ]
有機地瓜葉
! u) j" x) }/ R0 \有機廣東菜
" w9 m8 o, m, f7 A& ]8 @" }/ M- z有機皇宮菜
4 y7 D0 j/ S. y% P8 q: e, a有機奶油白菜
7 `- {. h' ?. O* o( F& h有機韭菜
/ a5 Z3 j& y, M$ L" j0 N有機芥藍菜
* A0 }5 L! h  P, @% z有機龍鬚菜
$ S  ~, C- a1 L, Z有機紅鳳菜
" j4 o+ r) F9 o# S7 b- }# L1 y5 M有機杏鮑菇A(1kg)
& A3 F2 k6 ^) A2 K0 I" T4 x3 n2 v; q# \9 {% A) a
~有機蔬果數量有限喔~
9 J- r6 u- p2 ?) p0 C( @5 G" r
% C+ K  o: q! n7 j/ \) n% [店名:緣和健康生活坊
6 e4 h2 ]4 c$ I( q 地址:新北市樹林區大雅路293號1樓$ z( b# w) v$ Z8 |3 C
電話:02-26688027
7 _7 U7 X) K# V) X& B有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-6-3 11:06:44 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/3/ q. s2 ^( z9 F

% F/ S+ u* f( N* D' ?. Z0 E友善人道飼養放牧雞蛋(十入). ~$ c- J2 \. ^1 t' |4 f5 p
友善人道飼養放牧雞蛋(六入)8 u' \9 Z  t6 K, m$ g" @8 m5 x. j
有機芭樂
) Y; D2 v, f, ], o有機紅蘿蔔$ e( h) _# q; `6 _% }& F) D
有機玉米筍
3 B# \! v+ N* W/ P2 w& r有機絲瓜6 J+ |! G' [: _
有機黃地瓜. `5 ?3 Q. `* j7 r4 Q1 k
有機鳳梨
& Y0 F' @8 g2 f  ^& o- N$ s* D有機青椒# j3 w$ _' A; U4 n, y5 ], h! ~
有機水果玉米
8 e& ]' j0 s" a% K& K有機地瓜葉4 m1 X: D: x' K) a6 a
有機紅莧菜
6 t" p  w1 K. ~8 a4 K$ t, \6 s有機奶油白菜; }. [# G) P0 m3 s
有機九層塔8 X; A; J6 m0 n8 Z& f! S' T) O
有機青江菜
0 C$ N+ z! ~. d有機芥藍菜
) V7 V7 }, v! R$ A+ n2 F, w) U5 d) P* H' p有機紅鳳菜
. m4 M, N" g7 N: H有機白莧菜
) k" N4 M% O' Y  |& }' g有機鮮採木耳(黑木耳)
6 f6 o- Z" H4 \! J有機茉香白玉銀耳
* t6 L! X, S0 K0 o有機杏鮑菇A(1kg)4 \2 M* F  |# z7 A, t2 q, h# s
有機玉女小番茄300g
2 M5 S: l5 H& R( h4 m8 d有機秋葵
& |9 Z/ @0 t/ X+ p% K& X2 F8 k有機美濃瓜0 K7 ^. `  x0 I/ T  A$ I) ^
( r9 q* h& q  A5 h$ m, X
~有機蔬果數量有限喔~. F2 o+ Y" _% S% x; B
1 T7 p& s5 k* h/ y5 a% e
店名:緣和健康生活坊! S( X9 H" f- a* R5 M
地址:新北市樹林區大雅路293號1樓
4 G. R: [! G: ?' d- L 電話:02-26688027& n. B0 U  j, V  z1 y+ f: g
有特定蔬果需求可加line:b1488103

32

主題

2

好友

2909

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
層峰
文章
782
在線時間
182 小時
發表於 2017-6-6 12:22:39 |顯示全部樓層
◎緣和◎今日有機蔬果到貨通知2017/6/6
! v6 _) D- h2 ]% g8 c, ^: Z/ H
4 D6 U$ S3 |& T7 {9 i有機茄子% d0 ^8 L$ U2 a8 H7 a2 ^! a8 J
有機長豆2 G  E( C7 b3 ^/ L6 y
有機紐西蘭富士蘋果(4入)" _: e! l0 C% A6 Q7 [7 E
有機鮮香菇
) P$ p6 V9 H8 W  W& f- i有機高冷高麗菜( I3 m$ ~! W) G
有機高冷包心白菜
9 J0 E2 G  I) N$ i! }+ ]# a有機青江菜7 V3 _: h, `) \* H- a( M. v: m& f
有機小白菜
" ~# v) Q+ E4 E" |# O9 w有機空心菜
4 j6 h3 P4 _# z9 {6 R% I; ^有機芥藍菜
( `& [, |- X$ R) X0 ~2 _: J4 \$ y1 O: P# T* q& x
~有機蔬果數量有限喔~% {9 k: J7 W# s* o
3 r3 O  b: }/ x4 y9 f% l+ N
店名:緣和健康生活坊
2 {% C7 ?% K" p! W5 _0 q7 O 地址:新北市樹林區大雅路293號1樓# o# C$ _2 f  X3 [% P- L
電話:02-26688027
: O6 ?; m' W& B; |6 B1 A" e" ?有特定蔬果需求可加line:b1488103
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

iBeta 愛北大論壇

GMT+8, 2020-2-23 06:38

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部